Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμένουμε ότι οι δραστηριότητες του έργου θα:
• παρέχουν υποστήριξη της τοπικής οικονομίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αντιμετωπίζοντας τις τρέχουσες περιβαλλοντικές/κλιματικές προκλήσεις με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πακέτου κατάρτισης .
• εμπλέξουν μέλη της τοπικής κοινωνίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενεργήσουν ως φορείς κοινωνικής αλλαγής, να συζητήσουν και να μάθουν για περιβαλλοντικά θέματα και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο