Αρχική

Γιατι

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του InSusAgri είναι να σχεδιάσει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό:
α) Τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων υποστηρίζοντας την αγροοικολογική γεωργία
β) Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών παρέχοντας γνώσεις για τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων
γ) Τον προσδιορισμό λύσεων που μπορούν να υιοθετηθούν σε τοπικό επίπεδο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, διασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των τοπικών διαθέσιμων πόρων.
δ) Την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με δυσκολίες σε διάφορους τομείς της προσωπικής και κοινωνικής λειτουργικότητας
ε) Την παροχή νέων ευκαιριών μάθησης και σταδιοδρομίας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γεωργία για ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε ποιους απευθύνεται ;

α)  Ντόπιοι που ασχολούνται ήδη με δραστηριότητες εκτροφής ζώων.

β) Κατοίκους του νησιού που επιθυμούν να γίνουν αγρότες και να λάβουν αντίστοιχη κατάρτιση.

γ)  Ενδιαφερόμενοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι κ.λπ. που θα εκπαιδευτούν στις αρχές και τις μεθόδους της αγροοικολογίας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και θα ενδυναμώσουν τους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας του νησιού, στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκτροφής ζώων και στην προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης επιχειρηματικότητας στη γεωργία.

δ) Ενήλικες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και εξαιτίας αυτών, βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Παροχές

Το InSusAgri θα παρέχει:

  1. μια εργαλειοθήκη για την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία
  2. εκπαιδευτικό υλικό για τοπικούς εκπαιδευτές ενηλίκων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ως μέρος μιας προσέγγισης κοινωνικής ένταξης
  3. μια πρακτική βιωματική εμπειρία των ομάδων-στόχων μέσω της οργάνωσης μιας επίσκεψης -ανταλλαγής στην Ιταλία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο