ΠΩΣ

1. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα παραδώσει ένα εκπαιδευτικό πακέτο. Αυτό θα περιλαμβάνει υλικό σχετικό με τα σημαντικά ζητήματα και θέματα αειφορίας, κυκλικής οικονομίας και κοινωνικής ένταξης προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες.
2. Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Τομέα Ψυχικής Υγείας Δωδεκάνησου θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση τριών 4ήμερων εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (επισκέψιμο αγρόκτημα Caserma of herbs, https://www.caserma.gr). Κάθε τετραήμερο μάθημα θα περιλαμβάνει δύο ενότητες, μια διήμερη ενότητα για την υγεία των ζώων και μια διήμερη ενότητα για τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τα ζητήματα οργάνωσης των αγροτικών επιχειρήσεων.
3. Το Πανεπιστήμιο της Νάπολη θα οργανώσει και θα υλοποιήσει επίσκεψη ανταλλαγής από την Ελλάδα στην Ιταλία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο